Keiji class

Keiji class

ダブルカラー&カット

今回は外国人風ブロンドヘアで